Jak reagovat při tématu záměrného sebepoškozování?

On-line webinář na Zoomu Na kurzu se dozvíte, jaké spouštěče k sebepoškozování vedou a jakými způsoby se mohou děti sebepoškozovat. Co je vlastně záměrem sebepoškozování a jaká jsou s tím […]